У складу са статусним променама предвиђеним Програмом реорганизације „Електропривреде Србије“, на који је Влада Србије дала сагласност 27. новембра 2014. године матично предузеће Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ од 1. јула је и оснивач зависног привредног друштва „ЕПС Дистрибуција“, Оператора дистрибутивног система, који чине досадашња привредна друштва „Електровојводина“, „Електродистрибуција Београд“, „Електросрбија“ , „Југоисток“ и „Центар“. Један од најважнијих циљева „ЕПС Дистрибуције“ је уједначавање свих процеса на дистрибутивном нивоу на територији Србије како би сви купци имали једнаке услове испоруке и квалитета електричне енергије......детаљније

Мисија

Мисија ЕПС Дистрибуције је сигурна и квалитетна дистрибуција електричне енергије на територији Републике Србије са сталним улагањима у бољу поузданост мреже и веће задовољство корисника дистрибутивног система.

Визија

Визија ЕПС Дистрибуције је да буде поуздан и друштвено одговоран оператор дистрибутивног система, који остварује профит из регулисане делатности потпуно у складу са прописима Републике Србије и регулативама Европске уније.

Окончање започетих поступака набавки

Обавештење о начину окончања започетих поступака набавки након статусних промена бр. 08.01-1.0.0.0.-16476/1-15 од 09.07.2015. године можете прочитати овде.
Остали регионални центри