Home
O nama
Korisnički servis
Propisi ::: 
Javne nabavke
Tenderi ::: 
Ekologija
Vesti
Kontakt
Podrška tržištu i korisnicima

 
O NAMA
 

KOMPANIJSKI PROFIL

Privredno društvo za distribuciju električne energije CENTAR d.o.o. Kragujevac, nastalo je 01.01.2006. godine spajanjem dva bivša Javna preduzeća – Elektrošumadija Kragujevac i Elektromorava Požarevac, koja su činila ogranke društva. Unutrašnjom reorganizacijom od ogranka Elektromorava Požarevac nastala su dva nova ogranka, pa od 01.03.2007 godine u Privrednom društvu CENTAR posluju tri ogranka i to: Elektrošumadija Kragujevac, Elektromorava Požarevac i Elektromorava Smederevo. U PD CENTAR trenutno radi oko 1.000 zaposlenih.

 

Osnivač društva je Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd.
Osnovna delatnost društva je distribucija električne energije i upravljanje distributivnim sistemom.

Misija privrednog društva „Centar“ je sigurno snabdevanje svih kupaca električnom energijom, pod najpovoljnijim uslovima, uz stalno podizanje kvaliteta usluge.


Vizija privrednog društva „Centar“ je da bude društveno odgovorno, orjentisano  prema kupcima i odgovorno prema imovini.

Naziv društva:
Privredno društvo za distribuciju električne energije Centar d.o.o. Kragujevac

Skraćena oznaka firme: ED „Centar“ Kragujevac

Sedište društva: Ulica Slobode br. 7, Kragujevac

Poresko identifikacioni broj (PIB): 104196924

Matični broj društva: 20114169

Šifra delatnosti: 3513


 
 
Copyright ©, ED Centar d.o.o. Kragujevac
http://www.edcentar.com, E-mail: office@edcentar.com
Home E-mail adresa