Home
O nama
Korisnički servis
Propisi ::: 
Javne nabavke
Tenderi ::: 
Ekologija
Vesti
Kontakt
Podrška tržištu i korisnicima

 
Na ovoj strani možete proveriti, unošenjem svoje prosečne mesečne potrošnje el. energije u kWh, koliko bi platili mesečnu naknadu (1 mesec = 30 dana)
U ovaj obračun nije uključeno prethodno stanje na vašem računu, dug ili kamata.
 
 
 
Copyright ©, ED Centar d.o.o. Kragujevac
http://www.edcentar.com, E-mail: office@edcentar.com
Home E-mail adresa