Home
O nama
Korisnički servis
Propisi ::: 
Javne nabavke
Tenderi ::: 
Ekologija
Vesti
Kontakt
Podrška tržištu i korisnicima

 
 
NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA
 

1. ZAŠTO EPS PREUZIMA BROJILA OD DOSADAŠNjIH VLASNIKA?

Zakon o energetici obavezao je EPS, kao prodavca i distributera elektriČne energije, da snosi odgovornost za ispravno funkcionisanje mernih ureĐaja kojima se meri roba koju EPS prodaje. Zakonsko rešenje koje se sada primenjuje u Srbiji je u skladu sa zakonskom regulativom i praksom u svim razvijenim zemljama u kojima u ovoj oblasti važe tržisni uslovi poslovanja. Uređaj kojim se meri roba koju prodavac prodaje, ne može biti u vlasništvu kupca. Odgovornost za merenje na pumpi snosi trgovac, za ispravnost kantara takođe trgovac, vage u prodavnici, takođe trgovac...brojila takođe trgovac, distribucija.

Prepuštanje odgovornosti distribuciji, odnosno predaja brojila a potom i zamena tih starih uređaja, novim digitalnim brojilima, za građane je dobrovoljno i besplatno!!!

Nisu tačne tvrdnje da će se to na neki čudan način pojaviti u računima građana. Za građane koji sada imaju brojila sve je besplatno.

EPS nikoga neće terati da potpiše sporazum. Ko ne potpiše sporazum, ostaje vlasnik brojila, samim tim i dalje snosi odgovornost za ispravno funkcionisanje tog brojila i plaća troškove za njegovo održavanje. Potpisivanjem sporazuma, kupac svoju odgovornost za rad mernog uređaja, odmah prebacuje na prodavca, na distribuciju.

Kada distribucija bude menjala brojila u određenim područjima, zameniće brojilo i kod onoga ko nije hteo da potpiše ugovor. I taj kupac, kao i drugi, neće platiti ništa. U skladu sa zakonskom obavezom da odgovara za merni uređaj, distribucija će morati da postavi svoje brojilo. Brojilo kupca koji ne želi da ga prenese distribuciji, biće skinuto i vraćeno vlasniku.

Budući kupci struje koji se priključuju na mrežu, plaćaju elektroenergetsku saglasnost. U toj ceni se nalaze troškovi svih potrebnih taksi, opreme i radova, uključujući i trošak nabavke novih digitalnih brojila koje će po veoma povoljnim cenama u velikim količinama nabavljati EPS. Brojila će sigurno biti jevtinija nego da ih građani sami kupuju od trgovaca i plaćaju trgovčeke marže. EPS neće biti preprodavac brojila.

Jasno je da kupac, kome distribucija vrati staro brojilo, sa njim neće moći da se pojavi na tržištu i da ga proda nekom građaninu koji se tek priključuje na mrežu.

2. ZAŠTO EPS PREUZIMA BROJILA BEZ NAKNADE?

Brojila su u Srbiji stara oko 25 godina. Oko 90 odsto brojila je tehnološki prevaziđeno i praktično im je tržišna vrednost nula. Građani su do sada, prilikom nabavke brojila, bili prepušteni trgovcima, uvoznicima, pa i nekim domaćim proizvođačima, jer su sami morali da ih kupuju i plaćaju po dva-tri puta višim cenama od onih po kojima ih sada kupuje EPS. Do sada su brojila morala samo da tačno mere, pa je svako brojilo koje tačno meri, moglo da bude postavljeno. Sada su modernom, informaciono razvijenom distributivnom sistemu koji pravimo, potrebna visefunkcionalna brojila, koja ne samo što mere, nego omogućavaju i na primer, daljinsko očitavanje potrošnje, isključivanje dužnika... Teško je reći koliko je proizvođača plasiralo brojila u Srbiji, kakvi su sve tehnološki nivoi...kvalitet, servisiranje...Uz to šarenilo brojila nemoguće je napraviti realan cenovnik svih mogućih tipova polovnih brojila sa kojim bi svako bio zadovoljan.

3. DA LI EPS PREUZIMANjEM BROJILA ZLOUPOTREBLjAVA MONOPOLSKI POLOŽAJ.. NAMEĆE NEPRAVEDNE KUPOVNE ILI PRODAJNE CENE...

EPS nikome ne nameće nepravedne cene, jer je zamena brojila potpuno besplatna. Kada novi kupac bude plaćao elektroenergetsku saglasnost da bi se priključio na mrezu, kao sto plaća kada se priključuje na toplovod, gasovod, vodovod...on će platiti novo digitalno brojilo tačno onoliko koliko ga je EPS platio kada ga je nabavio na tenderu, u skladu sa zakonskom procedurom. To neće biti nepravedna, već značajno niza cena od one po kojoj bi je taj građanin kupovao u radnjama, od trgovaca, koji brojila kupuju u manjim količinama od proizvođača. Mala nabavka, viša cena, veća nabavka, niza nabavna cena. Trgovac uračunava i svoju marzu, EPS nema marže, EPS prodaje brojilo po nabavnoj ceni.

EPS ne zeli monopol, već tržišnu utakmicu. Tržište neće oboriti cenu kilovat sata EPS-a. Naprotiv, konkurencija i tržište će doneti tržišne a ne socijalne cene struje. Za tržište je potreban moderan, informaciono razvijen distributivni sistem u kome digitalna visefunkcionalna brojila imaju značajnu ulogu. Taj posao mora da počne i EPS ga počinje. Tržište neće ukinuti distribucije niti će doneti neke nove distribucije. Tržište će doneti nove trgovce električnom energijom. Distribucije će brinuti da svi trgovci na tom tržištu imaju jednak pristup savremenoj distributivnoj mreži i da svi oni isporuče struju onim kupcima sa kojima su to ugovorili. Savremena digitalna brojila će, između ostalog, stvoriti uslove da se trgovci menjaju a da njihov odlazak ili dolazak ne stvori probleme u snabdevanju.

Sve to se neće desiti sutra ili za godinu -dve, ali mi moramo da se pripremimo za to. Rok u EU za potpunu liberalizaciju tržista na kome će građani moći da biraju prodavce, je 2015. godina. Distribucije će raditi po strogo propisanim uslovima koje određuje ne EPS, već nezavisno regulatorno telo. Sve to neće biti moguće sa ovakvim odnosima u ovoj oblasti.

4. DA LI JE PREUZIMANjE I NABAVKA BROJILA SAMO OD EPS-a UČVRŠĆIVANjE MONOPOLA EPS-a I GAŠENjE SLOBODNOG TRŽIŠTA

Ne. EPS ne želi monopol! EPS želi liberalizaciju tržišta na kome će svako ko želi da prodaje elektrienu energiju moći da je ponudi kupcima u Srbiji. EPS je spreman da se u tržišnoj utakmici sa svojim cenama i svojom robom, bori sa konkurencijom. Konkurencija EPS-u, proizvođaču i trgovcu električnom energijom, biće, pre svega, trgovci, koji će se ovde pojaviti ne sa svojom, već sa strujom koju kupe od drugih i sa tržišnim cenama. To znači da će i EPS-ove cene biti tržišne.

Da bi jednog dana građani mogli da biraju od kog trgovca će kupovati energiju, mora da postoji savremena, informaciono razvijena distributivna mreža, u kojoj su digitalna brojila samo jedan, ali vazan segment. Nasa distributivna mreza sada to nije, ali će jednog dana biti a početak te modernizacije nije moguć sa ovakvim brojilima kakva imamo sada. Kada EPS bude nabavljao brojila u velikim količinama, po povoljnim cenama, građani neće, kao do sada, juriti brojila sumnjivog kvaliteta, čak i po buvljacima, niti će ih plaćati po značajno višim cenama od onih po kojima ih nabavlja EPS. Građanin koji ima staro brojilo besplatno će dobiti novo digitalno brojilo.

5. STA ĆE BITI SA BROJILIMA KOJA SADA PREUZIMA EPS, "KADA UMESTO OVIH DISTRIBUCIJA, DOĐU NEKE DRUGE DISTRIBUCIJE KOJE ĆE IM PRODAVATI STRUJU"? DA LI ĆE TADA EPS DA BROJILA PREBACUJE NA TE NOVE DISTRIBUCIJE?

U Srbiju neće doći novi distributeri, več če sa tržištem doći samo novi trgovci, koji će na međunarodnom tržištu da kupuju električnu energiju i prodaju je kupcima, na primer, građanima u Srbiji. Distributer će biti u obavezi i da tim trgovcima, kao i sada EPS-u, pod jednakim uslovima omogući prenos električne energije kroz distributivnu mrežu, sve do kupca. U nekim zemljama, kada se pre desetak i vise godina, rađalo tržište koje će kod nas zaživeti kroz nekoliko godina, brojila su menjala vlasnike. Čas jedan, čas drugi trgovac. Nikada kupac nije bio vlasnik brojila, što je kod nas slučaj.

Sada se u tim zemljama odustalo od te prakse, zato što trgovci dolaze i odlaze sa tržišta a distribucija, koja prenosi struju od trgovca do kupca, i kupac ostaju. Zato će kod nas biti primenjeno rešenje koje je sada na snazi u razvijenim zemljama - vlasnik brojila je distributer koji je trgovcu i kupcu odgovoran za ispravno merenje.

 

 
 
Copyright ©, ED Centar d.o.o. Kragujevac
http://www.edcentar.com, E-mail: office@edcentar.com
Home E-mail adresa