Home
O nama
Korisnički servis
Propisi ::: 
Javne nabavke
Tenderi ::: 
Plan JN ::: 
Ekologija
Vesti
Kontakt
Snabdevanje

 
 
Najava isključenja
 
01.09.2014. najava isključenja za dan:
02.09.2014. godine, Ed "Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Jovanovac.
- Zbog radova u delu trase 10 kV dalekovoda pravac Stragari (podizanje armirano-betonskih stubova) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Stragari – Banja, Šumska kuća, Vojska; Gornji Stragari – Most, Ljubičevac, Vidojevac.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Beloševac – Brđan mala (ul. Svetolika Janjića).

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.
 

 
29.08.2014. najava isključenja za dan:
01.09.2014. godine, ED "Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Jovanovac.
- Zbog radova u delu trase 10 kV dalekovoda pravac Ramaća (podizanje armirano-betonskih stubova) u vremenu od 10.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Stragari, Gornji Stragari, Ljubičevac, Ugljarevac, Ramaća, Kamenica.
- Zbog seče rastinja pored dela trase mreže niskog napona u vremenu od 10.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Stanovo (ul. Radovana Mićovića, Nikole Filipovića).
- Zbog seče rastinja pored dela trase mreže niskog napona u vremenu od 11.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Stanovo – Kokolski kraj (ul. Jelene Radojkić, Vojvode Micka).
- Zbog seče rastinja pored dela trase mreže niskog napona u vremenu od 09.00 do 11.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Šumarice - Šume (ul. Ive Andrića, Vladimira Micića, Banijskih brigada).

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.
 

 
28.08.2014. najava isključenja za dan:
29.08.2014. godine, ED "Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Beloševac – Brđan mala (ul. Svetolika Janjića, Petra Preradovića, Ivana Mažuranića.
- Zbog radova u delu trase 10 kV dalekovoda pravac Ramaća (podizanje armirano-betonskih stubova) u vremenu od 10.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Stragari, Gornji Stragari, Ljubičevac, Ugljarevac, Ramaća, Kamenica.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.
 

 
27.08.2014. najava isključenja za dan:
28.08.2014. godine, ED "Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Beloševac – Brđan mala (ul. Svetolika Janjića, Petra Preradovića, Ivana Mažuranića.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.

 

 
26.08.2014. najava isključenja za dan:
27.08.2014. godine, ED "Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (premontiravanje stubova) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Gornja Sabanta - Dom.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Beloševac – Brđan mala (ul. Svetolika Janjića, Brđanska, Franje Zahara.
- Zbog radova u delu trase 10 kV dalekovoda pravac Sobovica (popravka rastavljača) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Sobovica - Farma.
- Zbog seče rastinja pored dela trase mreže niskog napona u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Čumić – Vrbovac – zaseok Savići.
- Zbog seče rastinja pored dela trase mreže niskog napona u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Čumić - Kremenjača.
- Zbog seče rastinja pored dela trase 10 kV dalekovoda pravac Gornji Stragari u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Gornji Stragari, Ljubičevac.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.

 

 
25.08.2014. najava isključenja za dan:
26.08.2014. godine, ED "Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova u trafostanici (priključak poslovno-stambenog objekta) u vremenu od 09.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u ul. Janka Veselinovića, Mihaila Iveše, Milovana Glišića, Milovana Gušića i Moravska.
- Zbog remonta trafostanice Grošnica – Dom u vremenu od 10.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Grošnica (ul. Živote Milojevića, Branka Boškovića, Grošnica, Grošnica - veliko polje, Grošnica - vodojaža, Natalije Nedeljković, Oktobarskih žrtava, Popadinac, Vladimira Milojevića, Sretenjska, Dobroselica, Trešnjevak, Đure Zelića, Crkvina - Grošnica, Gubavica, Milete Miletića, Milutina Milojevića, Stanimira Simovića, Dragoljuba Vučkovića, Markov potok, Todora Varjačića, Aleksandra Matovića, Trešnjevačka, Gubavička, Milivoja Tričkovića, Vinjišta, Debeljačka, Drage Ratinac, 12. jula i Nićifora Novakovića).
- Zbog radova u delu trase 10 kV dalekovoda pravac Jovanovac (premontiravanje stubova) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Jovanovac - deo, Cvetojevac, Milatovac.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.

 

 
22.08.2014. najava isključenja za dan:
dana 25.08.2014. godine

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 11.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Grošnica – Dom (ul. Živote Milojevića, Branka Boškovića, Grošnica - veliko polje, Grošnica - vodojaža, Natalije Nedeljković, Oktobarskih žrtava, Popadinac i Vladimira Milojevića).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Kamenica – Orovac.
- Zbog seče rastinja pored dela trase mreže niskog napona u vremenu od 11.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Dragobraća - Zadruga.
- Zbog seče rastinja pored dela trase 10 kV dalekovoda pravac Gornji Stragari u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Gornji Stragari, Ljubičevac.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.
 

 
21.08.2014. najava isključenja za dan:
22.08.2014. godine, ED "Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (zatezanje mreže) u vremenu od 10.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Grošnica (ul. Dragoslava Milovanovića – Deme).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 11.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Grošnica – Dom (ul. Živote Milojevića, Branka Boškovića, Grošnica - veliko polje, Grošnica - vodojaža, Natalije Nedeljković, Oktobarskih žrtava, Popadinac i Vladimira Milojevića).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Kamenica - Kamenjari.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Kamenica - Orovac.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (nastavljanje provodnika) u vremenu od 09.30 do 12.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Kozujevo (ul. Crnogorskog bataljona – deo).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (ispravljanje armirano-betonskih stubova) u vremenu od 09.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Šumarice (ul. Banijskih brigada).
- Zbog seče rastinja pored dela trase mreže niskog napona u vremenu od 11.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Dragobraća - Zadruga.
- Zbog seče rastinja pored dela trase 10 kV dalekovoda pravac Gornji Stragari u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Gornji Stragari, Ljubičevac.
- Zbog radova u delu trase 10 kV dalekovoda pravac Jovanovac (premontiravanje stubova) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Đubrište, Bozman, Jovanovac, Korman, Gornje Komarice, Cvetojevac, Milatovac.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.

 

 
20.08.2014. najava isključenja za dan:
21.08.2014.godine, ED "Elektrošumadija" Keagujevac

- Zbog remonta trafostanice 110/10 kV KG 003 “Čehoslovačko groblje“ u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delovima naselja :

CRVENA ZVEZDA, SLOVAČKO GROBLJE, CVETKOVINA, STANOVO – LIVAČINE, MALE PČELICE, ŠUMARICE – deo (ul. Đevđelijska, Čehoslovački spomenik, Čestinska, Angeline Nedeljković, Braće Petrović, Drage Todorović, Georgi Dimitrova, Hasana Brkića, Justina Popovića, Kladovska, Knjaževačka, Milana Jelića, Milana Lazarevića, Mileve Rajčević, Milice Urošević, Milijane Prokić, Miloja Radosavljevića, Radovana Mićovića, Zemunska, Andre Nikolića, Bjelašnička, Bukovička, Dragana Mauzera, Gogoljeva, Kire Dimitrijevskog, Kralja Milutina, Mitra Bakića, Mladena Stefanovića, Nate Radulović, Pjera Križanića, Race Terzića, Spasoja Vuletića, Vidovdanska, Vinkovačka, Vojvode Micka, Škotskih sestara, Čestobrodička, Dragojla Dudića, Dragoljuba Bakića, Dvoržakova, Jelene Radojkić, Male pčelice - kokov kraj, Male pčelice - višnjak, Momčila Stefanovića, Petra Ubavkića, Stane Simić, Stevana Milutinovića, Svrljiška, Velimira Ilića, Višnjak, Šekspirova, Šumarička, Andersenova, Matije Vukovića, Milenka Grčića, Tadije Pejovića, Zlatka Balokovića, Ante Plazibate, Dobrovoljačka, Eli Fincija, Gočka, Mijuška Jovanovića, Radomira Milašinovića, Rake Vukajilovića, Raljska, Stevana Doronjskog, Divostin, Šumarice, Šume, Divostin, Divostinski put, Glavna, Gornjomilanovačka i Poskurice), MALE PČELICE (ul. Boška Janjića, Bogosava Petrovića, Grmečka, Imotska, Javorska, Kneza Mihaila, Kraljevačka, Marije Bursać, Miloja Radosavljevića, Radovana Mićovića, Rifata Budževića, Save Šumanovića, Tamnavska, Vukovarska, Žaka Konfina, Kladovska, Nate Radulović, Radovana Mićovića, Svetoandrejske skupštine, Biokovska, Bukuljska, Golubačka, Hilendarska, Hlebinska, Ivangradska, Male pčelice - kod doma, Miloša Mamića, Ognjena Price, Pabla Pikasa, Petra Drapšina, Radivoja Koraća, Skorenovačka, Solunska, Starovlaška, Travnička, Đerdapska, Bilećanska, Božidara Kuzmanovića, Borivoja Agatonovića, Bujanovačka, Crnogorskih bataljona, Jovana Jagodića, Kraljevačkog Bataljona, Ljubomira Jovanovića, Malajnička, Mileve Divac, Somborska, Staroplaninska, Đure Salaja, Dedinje, Ivana Gošnjaka, Mihaila Radovanovića, Nehruova, Pelisterska, Poruč. Spasića i Mašare, Prve Internacionale, Slavonska, Većeslava Holjevca, Aleša Beblera, Augusta Šenoe, Crnotravska, Filipa Filipovića, Korićani, Luke Ivkovića, Mitra Trifunovića, Grada Sinčona, Koste Stamenkovića, Kraljevačkog bataljona, Boračka, Borivoja Agatonovića, Braće Grim, Kozujevačka, Kozujevačka, Nehruova, Slavka Krunića, Čelopečka, Mezijska, Ramaćska, Zadrugarska, Braće Jugovića, Braće Petrović, Lipljanska, Pohorska, Vareška, Zletovska, Podgorička, Podgorinska, Skradinska, Vranjanska, Šarganska, Bogoljuba Milojevića, Hemingvejeva, Kralja Milutina, Krste Mandića, Male pčelice - kod škole, Milenka Vukadinovića, Milisava Stevanovića, Milutina Ivkovića, Miodraga Aleksića, Nikole Filipovića, Otokara Keršovanija, Paje Jovanovića, Raška, Resavska, Srebrnička i Voljovčanska), STANOVO, GROŠNICA, VELIKO POLJE, ĆAVA (ul. Žike Bogavca, Kablarska, Kosmajskog odreda, Levačkog odreda, Miloja Simovića, Momira Joksovića, Radovana Mićovića, Steve Knićanina i Tršićka, Kraljevačkog Bataljona, Ljubiše Bogdanovića, Milana Obradovića, Gradinska, Grošnička stanica, Grošnica, Grošnica - veliko polje, Josipa Klausa, Mine Karadžić, Oktobarskih žrtava, Prespanska, Rovinska, Senjačka, Živorada Živanovića, Blaže Hadživukovića, Brionska, Cvetka Koljkovića, Dragoslava Milovanovića Deme, Josipa Kelave, Lazara Đokića, Mavrovska, Miodraga Simovića, Plitvička, Rada Dokmanovića, Rake Adamovića, Risovačka, Ružice Vasikić, Veljka Rebića, Blaže Hadživukovića, Dragiše Nestorovića, Grošnica - ćava, Milovana Dragića, Parloška, Pelisterska, Petra Babića, Aleksandra Visockog, Ludbreška, Milisava Ratinca, Vlade Nedeljkovića, Zvornička, Adama Gvozdenovića, Janka Lisjaka, Korabska, Kučajska, Lajkovačka, Majora Gavrilovića, Milovana Srećkovića, Miluna Grujovića, Pavla Vujisića, Petra Konjovića, Sava Jovanovića, Timočke bune, Đerdapska, Danila Kiša, Helmera Bonevenija, Ljubomira Jovanovića, Marka Čabrića, Mine Karadžić, Oskara Daviča, Pere Đor|evića, Budimira Milića, Kneza Mihaila, Marka Zagorca, Milana Raketića, Petra Danilovića, Sjenička, Stanovljanska, Tadije Majstorovića, Šimuna Filipovića, Đakovička, 18. oktobra, Bože Hadživukovića, Dragutina Nikolajevića, Koruška, Miloša Terzića, Mladena Miloradovića, Pološka i Smederevska), ERDEČ (ul. Partizanskih kurira, Bore Visockog, Franje Kluza, Jezdimira Lovića, Jovana Šarića, Ljerke Vargović, Milana Babića, Milana Donlića, Mileve Šarić, Primorska, Rudija Čajaveca, Vlade Eleza Crnog, Žanke Stokić, Živomira Bijelića, Čedomira Čede Vasovića, 13. maja, Aleksandra Ratkovića, Bogoljuba Čukića, Bore i Ramiza, Bude Milinkovića, Dr Dese Milosavljević, Husinjskih Rudara, Katarine Ivanović, Laze Lazarevića, Miloja Barjaktarevića, Milov. Pavićevića Oskara, Milutina Jovanovića, Petra Protića, Prvoboračka, Pukovnika Petra M. Lazarevića, Dobojska, Miloša Erčevića, Stojana LJubića, Trebevićska, Branka Krsmanovića, Dušana Bukvića, Pešterska, Pere Velimirovića, Radeta Končara, Rasinska i Vladislave Mazepe Dise).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (zatezanje mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Desimirovac - pumpa.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Šumarice(ul. Gornjomilanovačka – deo).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Kamenica - Miloduh.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Kamenica - Orovac.
- Zbog radova pored dela trase 10 kV dalekovoda pravac Ramaća (podizanje armirano-betonskih stubova) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Ugljarevac, Ramaća, Kamenica.
- Zbog radova pored dela trase 10 kV dalekovoda pravac Bešnjaja (podizanje armirano-betonskih stubova) u vremenu od 10.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Trmbas, Teferič, Bukurovac, Jabučje, Drenak, Bešnjaja.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.
 

 
19.08.2014. najava isključenja za dan:
19.08.2014. godine, ED "Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Cerovac - Umetnost.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Vašarište (ul. Omladinskih radnih brigade, Kazimira Veljkovića – deo).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Ilićevo (ul. Đorđa Kovaljevskog, Dragomira Ostojića, Glasa javnosti, Ilićevo kod škole, Inžinjera Jokovića, Mečkovačka, Milutina Gođevca, Ostrovska, Puškarnička, Stevana Mirosavljevića, Viška i Zanatlijska).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Vašarište (ul. Omladinskih radnih brigade, Kazimira Veljkovića – deo).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Kamenica - Miloduh.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.

 

 

 
Copyright ©, ED Centar d.o.o. Kragujevac
http://www.edcentar.com, E-mail: office@edcentar.com
Home E-mail adresa