Home
O nama
Korisnički servis
Propisi ::: 
Javne nabavke
Tenderi ::: 
Plan JN ::: 
Ekologija
Vesti
Kontakt
Snabdevanje

 
 
Najava isključenja
 
24.11.2014. najava isključenja za dan:
25.11.2014. godine, ED"Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (podizanje armirano- betonskih stubova) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Male Pčelice (ul. Lipljanska, Ljubomira Jovanovića).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Trmbas – Dečije odmaralište.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (izgradnja mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Drenovac - Vikend naselje.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Masloševo.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Čumić - Cigani.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 11.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Masloševo.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 12.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Desimirovac - Pumpa.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Masloševo.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Bresnica I (ul. Užička, Miodraga Stefanovića - deo), Grujina česma (ul. Vojvode Petra Bojovića).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do povremenih prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Nova kolonija (ul. Višnjćeva, Mome Stanojlovića)
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Pivara (ul. Toše Selakovića).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Beloševac – Srednja mala (ul. Milivoja Bankovića – Sićka)).

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
21.11.2014. najava isključenja za dan:
24.11.2014. godine, ED"Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (premontiravanje stubova) u vremenu od 09.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Mainičke šume (ul. Ilije Kikovića).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Trmbas – Dečije odmaralište.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (izgradnja mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Drenovac - Vikend naselje.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Masloševo.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do povremenih prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Nova kolonija (ul. Sarajlina, Višnjćeva, Kosovska, Bože Kozomarića, Uskočka)
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u ulici Vojvode Vuka.
- Zbog radova u trafostanici (dolivanje ulja u transformator) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Botunje - Dom.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
19.11.2014. najava isključenja za dan:
20.11.2014. godine

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži (ispravljanje armirano-betonskih stubova) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u ulici Batalakinoj.
-Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u Jovanovcu zaseok Aksići.
-Zbog radova na niskonaponskoj mreži (izgradnja mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u Drenovcu vikend naselje.
-Zbog radova na niskonaponskoj mreži (seča rastinja) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u Masloševu.
-Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u ulicama Vršačka, Bohorska, Poskurički put i Vojvođanskih brigada.
-Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u ulici Vojvode Vuka.
-Zbog radova na dalekovodu u vremenu od 11.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u V. Šenju, Dobrači, Maloj Vrbici, Rogojevcu i Kutlovu.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
18.11.2014. najava isključenja za dan:
19.11.2014. godine

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (podizanje armirano-betonskih stubova) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Stanovo (ul. Rajevička).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Desimirovac.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Beloševac (ul. Brativoja Aranđelovića, 9.maja - deo).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Jovanovac - Aksići.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Gornja Sabanta - Crkva.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Masloševo.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
17.11.2014. najava isključenja za dan:
18.11.2014. godine, ED"Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (podizanje armirano-betonskih stubova) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Stanovo (ul. Rajevička).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Bresnica II (ul. Vite Janjića).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.30 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Beloševac (ul. Brativoja Aranđelovića, 9.maja - deo).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Dobrača - Savići.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 10.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Aerodrom (ul. Atinska, Grada Karare i Neznanog Junaka).
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Masloševo.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
17.11.2014. najava isključenja za dan:
18.11.2014 god., ED Elektromorava Požarevac,

Zbog radova na elektroenergetskim objektima dana u vremenu od 08.30 do 10.30 časova, bez električne energije ostaće potrošači iz sledećih ulica i naselja:

Deo 27. aprila 98-114,Braće Baruh, Blaže Jovanovića, Svetislava Uroševića, Miloša Savića, Cane Babović – drugi deo, Cara Dušana, Prešernova,Stevana Jakovljevića, deo PPO 125 i 136 do kraja, naselje Kruška, Bresje.
 

 
14.11.2014. najava isključenja za dan:
17.11.2014. godine, ED"Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (zamena kućnog vazdušnog priključka)u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Resnik.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Bresnica II (ul. Vite Janjića).
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Masloševo.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
13.11.2014. najava isključenja za dan:
14.11.2014. godine, ED"Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Stanovo (ul. Marka Simovića, Veternička).

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
13.11.2014. najava isključenja za dan:
14.11.2014 г., ЕД "Електроморава" Пожаревац

Због радова на ел. енергетским објектима у времену од 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије остаће потрошачи из улица:
Ивана Милутиновића и Воје Вујовића горњи део а у времену од 08,00-10,00 часова потрошачи из улице Боже Димитријевића горњи део
 

 
13.11.2014. najava isključenja za dan:
14.11.2014. године,ЕД "Електроморава" Пожаревац

Због радова на ел. енергетским објектима у времену од 08:30 -10:30 без електричне енергије остаће потрошачи из следећих улица:
Бојане Првуловић до броја 44,Ужичка до Братства и јединства и нове зграде у Ужичкој
 

 

 
Copyright ©, ED Centar d.o.o. Kragujevac
http://www.edcentar.com, E-mail: office@edcentar.com
Home E-mail adresa