Home
O nama
Korisnički servis
Propisi ::: 
Javne nabavke
Tenderi ::: 
Plan JN ::: 
Ekologija
Vesti
Kontakt
Snabdevanje

 
 
Najava isključenja
 
26.11.2014. najava isključenja za dan:
27.11.2014. godine, ED"Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (zatezanje mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Goločelo – Škola.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (izgradnja mreže 1kV/10kV) u vremenu od 09.30 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Grujina česma (ul. Ljube Vučkovića, Kraljiuce Natalije).
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Vlakča - Švabići.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (zamena kućnog vazdušnog priključka) u vremenu od 10.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Crvena zvezda (ul. Mileve Raičević).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (podizanje betonskog stuba za rastavljač) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Breasnica II (ul. Železnička)
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (zamena postolja VN osigurača) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Korman - Mlin.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
25.11.2014. najava isključenja za dan:
26.11.2014. godine, ED"Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (podizanje armirano- betonskih stubova) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Male Pčelice (ul. Lipljanska, Ljubomira Jovanovića).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (zamena odvodnika prenapona) u vremenu od 09.00 do 15.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Dobrača – Savići.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 15.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Novi Milanovac - Bradići.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Masloševo.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 10.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Stara radnička kolonija (ul. Andre Marinkovića).
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 10.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Nova kolonija (ul. Mome Stanojlovića)
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (zamena izolatora/izolatorskih lanaca i prateće opreme) u vremenu od 09.00 do 15.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Donja Sabanta - Srednja.
- Zbog remonta trafostanice u vremenu od 10.30 do 14.30 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Veliko polje– Saniteks (ul. Gradinska, Grošnička stanica, Grošnica, Grošnica - veliko polje, Josipa Klausa, Kraljevačkog Bataljona, Mine Karadžić, Oktobarskih žrtava, Prespanska, Rovinska, Senjačka, Živorada Živanovića, Blaže Hadživukovića, Brionska, Cvetka Koljkovića, Dragoslava Milovanovića Deme, Josipa Kelave, Lazara Đokića, Mavrovska, Miodraga Simovića, Plitvička, Rada Dokmanovića, Rake Adamovića, Risovačka, Ružice Vasikić, Veljka Rebića, Dragiše Nestorovića, Grošnica - ćava, Milovana Dragića, Parloška, Pelisterska, Petra Babića, Aleksandra Visockog, Ludbreška, Milisava Ratinca, Vlade Nedeljkovića, Zvornička, Adama Gvozdenovića, Dimitrija Ilidžanovića, Gogoljeva, Janka Lisjaka, Korabska, Kučajska, Lajkovačka, Majora Gavrilovića, Milovana Srećkovića, Miluna Grujovića, Pavla Vujisića, Petra Konjovića, Sava Jovanovića, Sretenjska i Timočke bune).

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
24.11.2014. najava isključenja za dan:
25.11.2014. godine, ED"Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (podizanje armirano- betonskih stubova) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Male Pčelice (ul. Lipljanska, Ljubomira Jovanovića).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Trmbas – Dečije odmaralište.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (izgradnja mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Drenovac - Vikend naselje.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Masloševo.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Čumić - Cigani.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 11.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Masloševo.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 12.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Desimirovac - Pumpa.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Masloševo.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Bresnica I (ul. Užička, Miodraga Stefanovića - deo), Grujina česma (ul. Vojvode Petra Bojovića).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do povremenih prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Nova kolonija (ul. Višnjćeva, Mome Stanojlovića)
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Pivara (ul. Toše Selakovića).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Beloševac – Srednja mala (ul. Milivoja Bankovića – Sićka)).

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
21.11.2014. najava isključenja za dan:
24.11.2014. godine, ED"Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (premontiravanje stubova) u vremenu od 09.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Mainičke šume (ul. Ilije Kikovića).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Trmbas – Dečije odmaralište.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (izgradnja mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Drenovac - Vikend naselje.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Masloševo.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do povremenih prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Nova kolonija (ul. Sarajlina, Višnjćeva, Kosovska, Bože Kozomarića, Uskočka)
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u ulici Vojvode Vuka.
- Zbog radova u trafostanici (dolivanje ulja u transformator) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Botunje - Dom.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
19.11.2014. najava isključenja za dan:
20.11.2014. godine

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži (ispravljanje armirano-betonskih stubova) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u ulici Batalakinoj.
-Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u Jovanovcu zaseok Aksići.
-Zbog radova na niskonaponskoj mreži (izgradnja mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u Drenovcu vikend naselje.
-Zbog radova na niskonaponskoj mreži (seča rastinja) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u Masloševu.
-Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u ulicama Vršačka, Bohorska, Poskurički put i Vojvođanskih brigada.
-Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u ulici Vojvode Vuka.
-Zbog radova na dalekovodu u vremenu od 11.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u V. Šenju, Dobrači, Maloj Vrbici, Rogojevcu i Kutlovu.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
18.11.2014. najava isključenja za dan:
19.11.2014. godine

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (podizanje armirano-betonskih stubova) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Stanovo (ul. Rajevička).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Desimirovac.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Beloševac (ul. Brativoja Aranđelovića, 9.maja - deo).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Jovanovac - Aksići.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Gornja Sabanta - Crkva.
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Masloševo.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
17.11.2014. najava isključenja za dan:
18.11.2014. godine, ED"Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (podizanje armirano-betonskih stubova) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Stanovo (ul. Rajevička).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Bresnica II (ul. Vite Janjića).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.30 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Beloševac (ul. Brativoja Aranđelovića, 9.maja - deo).
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Dobrača - Savići.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 10.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Aerodrom (ul. Atinska, Grada Karare i Neznanog Junaka).
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Masloševo.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
17.11.2014. najava isključenja za dan:
18.11.2014 god., ED Elektromorava Požarevac,

Zbog radova na elektroenergetskim objektima dana u vremenu od 08.30 do 10.30 časova, bez električne energije ostaće potrošači iz sledećih ulica i naselja:

Deo 27. aprila 98-114,Braće Baruh, Blaže Jovanovića, Svetislava Uroševića, Miloša Savića, Cane Babović – drugi deo, Cara Dušana, Prešernova,Stevana Jakovljevića, deo PPO 125 i 136 do kraja, naselje Kruška, Bresje.
 

 
14.11.2014. najava isključenja za dan:
17.11.2014. godine, ED"Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (zamena kućnog vazdušnog priključka)u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Resnik.
- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Bresnica II (ul. Vite Janjića).
- Zbog seče rastinja pored trase niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Masloševo.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 
13.11.2014. najava isključenja za dan:
14.11.2014. godine, ED"Elektrošumadija" Kragujevac

- Zbog radova na niskonaponskoj mreži (rekonstrukcija mreže) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u delu naselja Stanovo (ul. Marka Simovića, Veternička).

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova Elektrodistributivno preduzeće Elektrošumadija će blagovremeno obavestiti potrošače o ponovnom terminu isključenja.
 

 

 
Copyright ©, ED Centar d.o.o. Kragujevac
http://www.edcentar.com, E-mail: office@edcentar.com
Home E-mail adresa