Home
O nama
Korisnički servis
Propisi ::: 
Javne nabavke
Tenderi ::: 
Ekologija
Vesti
Kontakt
Snabdevanje

 
 
Najava isključenja
 
najava isključenja za dan:
20.04.2015.god.Elektrošumadija Kragujevac

-Zbog hitnih radova na kablu 10kV u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Stanovo,Šumarice,Divostin-Vojska i Višnjak.
-Zbog radova u trafostanici (dolivanje ulja)u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Lužnice.
-Zbog rekonstrukcije niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u Masloševu.
-Zbog provere provodnika na niskonaponskoj mreži u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Beloševac-Rečani.
-Zbog remonta trafostanice u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u ul.Dragoljuba Milovanović,Jadranska,Kamenička.
-Zbog zamene postolja osigurača u trafostanici u vremenu od 09.00 do 13.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u ul.Dragana Nikolić,Istarskoj,Prvog Srpskog ustanka.
-Zbog rekonstrukcije niskonaponske mreže u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u ul.Mine Karadzić i Danila Kiš.
-Zbog zamene mernog uređaja u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima zgrade u ul.Crvene Zastave br.1.Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.
 

 
najava isključenja za dan:
17.04.2015.Elektrošumadija Kragujevac

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima u ul.Mine Karadzić.
-Zbog zamene mernog uređaja u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima zgrade u ul.Crvene Zastave br.5.
-Zbog rekonstrukcije mreže niskog napona u vremenu od 09.00 do 15.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Ilina Voda.
-Zbog remonta trafostanice u vremenu od 10.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Dragobraća-Varjačići.
-Zbog radova u trafostanici(dolivanje ulja) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Cerovac i Desimirovac.


Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.
 

 
najava isključenja za dan:
17.04.2015.god., ED "Elektromorava" Smederevo, pogon Velika Plana

-Zbog radova na SN mreži (zamena dalekovodnog stuba) u vremenu od 10:00h do 12:00h sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Miloševac.
 

 
najava isključenja za dan:
16.04.2015.Elektrošumadija Kragujevac

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži u vremenu od 09.00 do 12.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima u ul.Milana Milutinović.
-Zbog zamene mernog uređaja u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima zgrade u ul.Grada Sirena br.9.
-Zbog rekonstrukcije mreže niskog napona u vremenu od 09.00 do 15.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Ilina Voda.


Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.
 

 
najava isključenja za dan:
16.04.2015g., ED Elektromarave Požarevac.

Zbog zamene visoko-naponskih stubova u vremenu od 09.00 do 14.00 bez električne energije ostaće potrošači sledećih naselja: Rašanac Starčevo i Dubočka.
 

 
najava isključenja za dan:
15.04.2015.Elektrošumadija Kragujevac

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima u ul.Veselina Masleše.
-Zbog radova u trafostanici u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima zgrade u ul.Nikole Pašić br.26.
-Zbog radova u trafostanici (dolivanje ulja)u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Desimirovac i Opornica.
-Zbog radova u trafostanici u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Šumarice ul.Poskurički put sa okolnim ulicama.
-Zbog rekonstrukcije mreže niskog napona u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Grošnica-Obadi.
-Zbog provere razvoda niskog napona u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima u Stragarima kao i jedan deo Erdeča.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.

 

 
najava isključenja za dan:
17.04.2015 god., ED Elektromorava Požarevac

Zbog redovnog godišnjeg remonta u vremenu od 08.00 do 15.00 časova, Bez električne energije ostaće potrošači u sledećim naseljima:
Petrovac, Leskovac, Stamnica, Bistrica, Ždrelo, Melnica, Vitovnica, Kladurevo, Ranovac, Zabrđe, Lopušnik, Dobrnje, Vošanovac, Oreškovica, Pankovo, Bošnjak, Dubočka-mlava, Kamenovo, Krvije, VelikoLaole, Malo Laole, Tabanovac Burovac, Šetonje, Ćovdin, Vezičevo i Busur.
 

 
najava isključenja za dan:
14.04.2015.Elektrošumadija Kragujevac

-Zbog provere razvoda niskog napona u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima u ul.Dušana Urošević kao i deo naselja Stara Zvezda.
-Zbog radova u trafostanici u vremenu od 09.00 do 12.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Bubanj kao i Samačke zgrade.
-Zbog radova u trafostanici (dolivanje ulja) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Desimirovac i Opornica.
-Zbog radova u trafostanici u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima u ul.Poskurički put.
-Zbog radova na niskonaponskoj mreži u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Velike Pčelice.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.
 

 
najava isključenja za dan:
09.04.2015.Elektrošumadija Kragujevac

-Zbog provere razvoda niskog napona u vremenu od 12.00 do 14.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima u ul.Milice Miljojković.
-Zbog radova u trafostanici u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima u ul.Luja Pastera,Vojvode Putnik,deo Karađorđeve kao i deo naselja Bubanj.
-Zbog radova u trafostanici (dolivanje ulja) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Cerovac i Jovanovac.
-Zbog zamene mernog uređaja u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima zgrade u ul.Grada Sirena br.7.
-Zbog radova na niskonaponskoj mreži u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Gornja Sabanta.
-Zbog zamene mernog uređaja u vremenu od 10.00 do 14.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima zgrade u ul.Voje Radić br.22.

Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.
 

 
najava isključenja za dan:
08.04.2015.Elektrošumadija Kragujevac

-Zbog provere razvoda niskog napona u vremenu od 09.00 do 15.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Zvezda,deo naselja Bagremar i ul.Zore Radulović,Jasenjinova,Milana Obradović .
-Zbog radova u trafostanici u vremenu od 09.00 do 12.00 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima u ul.Skerlićeva,Pozorišna i početak Daničićeve ulice.
-Zbog radova u trafostanici (dolivanje ulja) u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Opornica.
-Zbog zamene mernog uređaja u vremenu od 09.00 do 14.30 sati doći će do kratkog prekida u isporuci el. energije potrošačima zgrade u ul.Prvog maja br.8.
-Zbog radova na niskonaponskoj mreži u vremenu od 09.00 do 14.00 sati doći će do prekida u isporuci el. energije potrošačima u naselju Gornja Sabanta.


Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole obavljanje navedenih radova ED Elektrošumadija Kragujevac će naknadno obavestiti potrošače.
 

 

 
Copyright ©, ED Centar d.o.o. Kragujevac
http://www.edcentar.com, E-mail: office@edcentar.com
Home E-mail adresa